REGENT MIYAZAKI  
 
 

 

競技成績

2018年 9月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆9月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
住吉 健次郎
38
38
76
9.0
67.0
準優勝
野元 薫
37
36
73
5.0
68.0
第3位
地村 直通
35
38
73
5.0
68.0

 

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆9月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
小田 芳昭
38
44
82
12.0
70.0
準優勝
黒田 修
42
41
83
12.0
71.0
第3位
有田 雄二
46
39
85
11.0
74.0

 

2018年 8月

 

◆平成30年度 理事長杯  ◆予選8月19日(日)/決勝8月26日(日)

 
氏名
OUT
IN
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優 勝
野元 薫
41
36
38
39
154
10.0
144.0
準優勝
今鶴 太一
37
40
40
40
157
12.0
145.0
第3位
有田 雄二
44
38
47
43
172
24.0
148.0

 

◆月例杯A/年齢別(S34.1.1~)  ◆8月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
永山 行博
36
37
73
8.0
65.0
準優勝
床次 広有
39
41
80
13.0
67.0
第3位
松田 和弘
37
33
70
2.0
68.0

 

月例杯B/年齢別(~S33.12.31) ◆8月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
間 和彦
37
38
75
12.0
63.0
準優勝
塩浦 幸信
35
35
70
5.0
65.0
第3位
白谷 修
42
46
88
21.0
67.0

 

2018年 7月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆7月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
福田 百二
38
40
78
10.0
68.0
準優勝
中島 浩二
36
39
75
6.0
69.0
第3位
野元 薫
40
37
77
6.0
71.0

 

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆7月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
堀 節夫
43
42
85
13.0
72.0
準優勝
床次 広有
46
42
88
14.0
74.0
第3位
立箱 尚登
43
51
94
20.0
74.0

 

2018年 6月

◆月例杯A/年齢別(S34.1.1~)  ◆6月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
安藤 勝
38
38
76
8.0
68.0
準優勝
当房 博行
40
35
75
5.0
70.0
第3位
中島 浩二
41
38
79
6.0
73.0

 

月例杯B/年齢別(~S33.12.31) ◆6月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
吉原 正和
43
40
83
16.0
67.0
準優勝
伊地知 涼一
45
39
84
13.0
71.0
第3位
末原 洋志
44
42
86
15.0
71.0

 

2018年 5月

 

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆5月6日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
串間 義信
38
36
74
4.0
70.0
準優勝
冨吉 賢司
38
37
75
5.0
70.0
第3位
白石 修
38
41
79
8.0
71.0

 

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆5月6日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
池田 純一郎
44
41
85
14.0
71.0
準優勝
黒岩 眞一
42
44
86
15.0
71.0
第3位
小田 芳昭
45
42
87
13.0
74.0

 

2018年 4月

◆月例杯A/年齢別(S34.1.1~)  ◆4月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
藤田 雄也
35
38
73
4.0
69.0
準優勝
地村 直通
40
35
75
5.0
70.0
第3位
安藤 勝
43
37
80
9.0
71.0

 

月例杯B/年齢別(~S33.12.31) ◆4月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
堀 節夫
45
38
83
15.0
68.0
準優勝
池田 純一郎
41
42
83
15.0
68.0
第3位
今鶴 太一
38
37
75
6.0
69.0

 

2018年 3月

◆キャプテン杯◆3月21日(祝)

 
氏名
OUT
IN
OUT

GROSS

HDCP
NET
優 勝
西山 寛美
43
41
41
125
9.0
116.0
準優勝
上玉利 昭広
41
42
43
126
9.0
117.0
第3位
今鶴 太一
41
44
42
127
7.5
119.5

 

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆3月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
椎屋 孝明
38
36
74
5.0
69.0
準優勝
有馬 義喜
37
44
81
8.0
73.0
第3位
塩浦 幸信
38
41
79
5.0
74.0

 

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆3月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
田中 公博
46
39
85
14.0
71.0
準優勝
池田 純一郎
42
47
89
15.0
74.0
第3位
森 正幸
44
42
86
11.0
75.0

 

2018年 2月

◆月例杯A/年齢別(S34.1.1~)  ◆2月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
堀 聡
39
41
80
5.0
75.0
準優勝
中島 浩二
42
39
81
5.0
76.0
第3位
田中 公博
46
44
90
14.0
76.0

 

月例杯B/年齢別(~S33.12.31) ◆2月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
森山 恒夫
43
44
87
13.0
74.0
準優勝
今鶴 太一
42
39
81
5.0
76.0
第3位
野元 薫
42
40
82
6.0
76.0

 

2018年 1月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆1月7日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
安藤 勝
42
36
78
8.0
70.0
準優勝
今鶴 太一
41
38
79
5.0
74.0
第3位
福田 百二
42
42
84
10.0
74.0

 

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆1月7日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
小田 芳昭
44
40
84
13.0
71.0
準優勝
有田 雄二
42
42
84
12.0
72.0
第3位
床次 広有
45
42
87
13.0
74.0

 

2017年 12月

◆月例杯A/年齢別(S33.1.1~)  ◆12月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
日高 孝智
38
36
74
5.0
69.0
準優勝
上玉利 昭広
38
40
78
6.0
72.0
第3位
安藤 勝
38
42
80
7.0
73.0

 

月例杯B/年齢別(~S32.12.31) ◆12月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
伊知地 涼一
41
42
83
14.0
69.0
準優勝
白谷 修
47
46
93
23.0
70.0
第3位
今鶴 太一
36
41
77
4.0
73.0

 

2017年 11月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆11月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
田代 久夫
42
38
80
7.0
73.0
準優勝
白石 修
44
39
83
7.0
76.0
第3位
栄留 誠一
40
47
87
9.0
78.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆11月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
岸邊 重正
45
44
89
16.0
73.0
準優勝
白谷 修
47
49
96
23.0
73.0
第3位
歌坂 廣文
45
43
88
13.0
75.0

 

◆クラブ選手権  ◆予選:10月9日(祝)/決勝:11月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

OUT

予選
IN
OUT
決勝
合計
優 勝
藤田雄也
43
36
38
117
39
35
74
191
準優勝
松田和弘
36
39
39
114
43
42
85
199
第3位
谷口伸一郎
37
39
38
114
45
42
87
201

◆シニア選手権  ◆予選:10月9日(祝)/決勝:11月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

OUT

予選
IN
OUT
決勝
合計
優 勝
内村安博
35
39
36
110
40
36
76
186
準優勝
今鶴太一
36
35
36
107
40
40
80
187
第3位
堀 節夫
46
44
40
130
46
41
87
217

◆グランドシニア選手権◆予選:10月9日(祝)/決勝:11月5日(日)

 
氏名
OUT
IN
IN
OUT
GROSS
HDCP
NET
優 勝
有田雄二
37
40
41
45
163
0.0
163.0
準優勝
坂元三郎
39
43
45
37
164
0.0
164.0
第3位
福田百二
40
42
43
42
167
0.0
167.0

 

2017年 10月

◆月例杯A/年齢別(S33.1.1~)  ◆10月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
黒田 修
40
41
81
13.0
68.0
準優勝
前田 輝美
38
38
76
4.0
72.0
第3位
中島 浩二
37
39
76
4.0
72.0

月例杯B/年齢別(~S32.12.31) ◆10月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
八木 一正
44
44
88
17.0
71.0
準優勝
崎田 政文
39
39
78
7.0
71.0
第3位
伊知地 涼一
43
43
87
13.0
74.0

 

2017年 9月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆9月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
福田 百二
39
41
80
10.0
70.0
準優勝
今別府 正博
40
40
80
9.0
71.0
第3位
野元 薫
38
40
78
6.0
72.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆9月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
池田 純一郎
44
40
84
15.0
69.0
準優勝
白谷 修
48
45
93
23.0
70.0
第3位
冨田 明彦
39
43
82
11.0
71.0

 

2017年 8月

◆理事長杯◆予選:8月20日(日)決勝:8月27日(日)

 
氏名
OUT
IN
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
入角重一
37
37
38
36
148
14.0
134.0
準優勝
今鶴太一
37
36
38
38
149
10.0
139.0
第3位
前田輝美
37
36
36
42
151
10.0
141.0

 

2017年 7月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆7月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
栄留 誠一
38
41
79
10.0
69.0
準優勝
入角 重一
41
36
77
7.0
70.0
第3位
串間 義信
38
37
75
4.0
71.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆7月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
栫井 敬志
40
40
80
12.0
68.0
準優勝
川野 賢二
41
42
83
13.0
70.0
第3位
吉田 昭仁
43
40
83
12.0
71.0

 

2017年 6月

◆月例杯A/年齢別(S33.1.1~)  ◆6月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
田中 公博
43
41
84
15.0
69.0
準優勝
山下 洋志
42
40
82
11.0
71.0
第3位
住吉 健次郎
40
40
80
9.0
71.0

月例杯B/年齢別(~S32.12.31) ◆6月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
大田 裕文
41
39
80
14.0
66.0
準優勝
末原 洋志
42
40
82
15.0
67.0
第3位
今鶴 太一
37
38
75
6.0
69.0

 

2017年 5月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆5月7日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
今鶴 太一
38
38
76
7.0
69.0
準優勝
今別府 正博
40
40
80
10.0
70.0
第3位
栄留 誠一
43
41
84
10.0
74.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆5月7日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
大田 裕文
42
40
82
14.0
68.0
準優勝
荒木 靖尊
39
43
82
13.0
69.0
第3位
福田 百二
42
39
81
11.0
70.0

 

2017年 4月

◆月例杯A/年齢別(S33.1.1~)  ◆4月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
馬渡 浩志
45
44
89
18.0
71.0
準優勝
前田 輝美
39
39
78
6.0
72.0
第3位
田中 公博
46
44
90
16.0
74.0

 

月例杯B/年齢別(~S32.12.31) ◆4月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
白谷 修
50
48
98
23.0
75.0
準優勝
今鶴 太一
42
41
83
8.0
75.0
第3位
内村 安博
39
40
79
4.0
75.0

 

2017年 3月

◆キャプテン杯◆3月20日(祝)

 
氏名
OUT
IN
OUT

GROSS

HDCP
NET
優 勝
黒田 修
45
43
46
134
21.0
113.0
準優勝
荒木 靖尊
48
40
48
136
18.0
118.0
第3位
山之内 賢一
40
37
42
119
0.0
119.0

 

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆3月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
冨吉 賢司
42
40
82
4.0
78.0
準優勝
野元 薫
40
44
84
6.0
78.0
第3位
栄留 誠一
42
46
88
10.0
78.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆3月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
床次 広有
41
47
88
12.0
76.0
準優勝
八木 一正
48
45
93
16.0
77.0
第3位
田中 公博
45
48
93
16.0
77.0

 

2017年 2月

◆月例杯AB合同◆2月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
小林 圭子
41
43
84
7.0
77.0
準優勝
上玉利 昭広
45
41
86
7.0
79.0
第3位
前田 輝美
44
41
85
6.0
79.0

 

2017年 1月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆1月8日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
谷口 伸一郎
41
38
79
7.0
72.0
準優勝
福田 百二
43
39
82
9.0
73.0
第3位
中島 浩二
42
36
78
4.0
74.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆1月8日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
栫井 敬志
43
41
84
11.0
73.0
準優勝
床次 広有
41
43
84
11.0
73.0
第3位
久保 博美
51
47
98
18.0
80.0

 

 

2016年 12月

◆月例杯A/年齢別(S32.1.1~)  ◆12月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
冨田 明彦
41
41
82
10.0
72.0
準優勝
吉田 昭仁
40
45
85
13.0
72.0
第3位
中島 浩二
44
38
82
5.0
77.0

 

◆月例杯B/年齢別(~S31.12.31) ◆12月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
大田 裕文
41
40
81
15.0
66.0
準優勝
森 正幸
38
41
79
11.0
68.0
第3位
池田 純一郎
40
45
85
15.0
70.0

 

 

2016年 11月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆11月6日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
上玉利 昭広
40
36
76
8.0
68.0
準優勝
冨田 明彦
42
41
83
10.0
73.0
第3位
中島 浩二
40
39
79
5.0
74.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆11月6日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
森山 恒夫
46
41
87
12.0
75.0
準優勝
川野 賢二
45
43
88
13.0
75.0
第3位
岩崎 充祐
49
43
92
15.0
77.0

 

2016年 10月

◆クラブ選手権  ◆予選:10月10日(祝)/決勝:10月23日(日)

 
氏名
OUT
IN

OUT

予選
IN
OUT
IN
決勝
合計
優 勝
宮島孝美
38
37
36
111
38
37
44
119
230
準優勝
松田和弘
42
40
34
116
41
40
40
121
237
第3位
藤田雄也
41
37
34
112
40
44
41
125
237

◆シニア選手権  ◆予選:10月10日(祝)/決勝:10月23日(日)

 
氏名
OUT
IN

OUT

予選
IN
OUT
IN
決勝
合計
優 勝
今鶴太一
38
43
41
122
41
40
38
119
241
準優勝
西村昭夫
40
39
36
115
40
44
43
127
242
第3位
野元薫
46
41
40
127
47
40
38
125
252

◆グランドシニア選手権  ◆予選:10月10日(祝)/決勝:10月23日(日)

 
氏名
OUT
IN
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優 勝
福田百二
45
40
40
38
163
0.0
163.0
準優勝
濵田恭亮
37
43
44
44
168
0.0
168.0
第3位
有田雄二
48
41
41
41
171
0.0
171.0

 

◆月例杯A/年齢別(S32.1.1~)  ◆10月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
安藤 勝
38
38
76
7.0
69.0
準優勝
中島 浩二
40
36
76
5.0
71.0
第3位
濵田 剛
47
44
91
17.0
74.0

 

◆月例杯B/年齢別(~S31.12.31) ◆10月2日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
川野 賢二
39
40
79
14.0
65.0
準優勝
栄留 誠一
41
39
80
11.0
69.0
第3位
末永 充夫
40
40
80
11.0
69.0

 

2016年 8月

◆理事長杯◆ 予選8月21日(日)/決勝8月28日(日)

 
氏名
OUT
IN
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
西山寛美
39
35
37
37
148
8.0
140.0
準優勝
黒田 修
43
42
42
43
170
30.0
140.0
第3位
前田輝美
37
39
38
40
154
14.0
140.0

 

◆月例杯A/年齢別(S32.1.1~)  ◆8月7日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
上玉利 昭広
39
38
77
9.0
68.0
準優勝
馬渡 浩志
45
43
88
19.0
69.0
第3位
中島 浩二
38
39
77
6.0
71.0

◆月例杯B/年齢別(~S31.12.31) ◆8月7日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
栄留 誠一
40
39
79
11.0
68.0
準優勝
坂元 三郎
38
42
80
10.0
70.0
第3位
前田 幸洋
44
43
87
16.0
71.0

 

2016年 7月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆7月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
野元 薫
36
36
72
3.0
69.0
準優勝
中島 浩二
38
38
76
6.0
70.0
第3位
柊崎 啓蔵
36
38
74
3.0
71.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆7月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
新宅 健一朗
46
40
86
16.0
70.0
準優勝
田中 公博
43
45
88
17.0
71.0
第3位
白谷 修
51
46
97
25.0
72.0

 

2016年 6月

◆月例杯A/年齢別(S32.1.1~)  ◆6月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
濵田 剛
45
46
91
17.0
74.0
準優勝
安藤 勝
43
44
87
9.0
78.0
第3位
佐藤 裕実
49
49
98
19.0
79.0

◆月例杯B/年齢別(~S31.12.31) ◆6月5日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
松下 和秀
44
40
84
17.0
67.0
準優勝
伊知地 涼一
43
42
85
14.0
71.0
第3位
今鶴 太一
38
38
76
5.0
71.0

 

2016年 5月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆5月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
野元 薫
39
32
71
4.0
67.0
準優勝
串間 義信
41
34
75
4.0
71.0
第3位
坂之下 則行
40
39
79
8.0
71.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆5月1日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
田中 公博
43
42
85
18.0
67.0
準優勝
立元 秀志
45
39
84
16.0
68.0
第3位
中村 和平
40
39
79
11.0
68.0

 

2016年 4月

◆月例杯A/年齢別(S32.1.1~)  ◆4月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
槇 清隆
37
39
76
7.0
69.0
準優勝
宮島 博史
39
39
78
7.0
71.0
第3位
髙城 英憲
34
38
72
1.0
71.0

◆月例杯B/年齢別(~S31.12.31)◆4月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
森 正幸
40
40
80
12.0
68.0
準優勝
瀬戸山 忠男
39
36
75
5.0
70.0
第3位
今鶴 太一
38
39
77
5.0
72.0

 

2016年 3月

◆キャプテン杯◆3月21日(月)

 
氏名
OUT
IN
OUT

GROSS

HDCP
NET
優 勝
安藤 勝
41
40
41
122
15.0
107.0
準優勝
中島 浩二
40
39
38
117
9.0
108.0
第3位
髙城 英憲
37
36
38
111
3.0
108.0

 

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆3月6日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
西山 寛美
37
39
76
4.0
72.0
準優勝
今鶴 太一
39
39
78
5.0
73.0
第3位
日髙 孝智
41
38
79
4.0
75.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆3月6日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
児玉 郁弘
46
48
94
24.0
70.0
準優勝
末原 洋志
41
44
85
15.0
70.0
第3位
大田 裕文
42
44
86
15.0
71.0

 

2016年 2月

◆月例杯A/年齢別(S32.1.1~)  ◆2月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
丸田 啓司
42
38
80
7.0
73.0
準優勝
槇 清隆
45
37
82
7.0
75.0
第3位
小田 芳昭
43
44
87
10.0
77.0

◆月例杯B/年齢別(~S31.12.31)◆2月4日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
福田 百二
41
44
85
10.0
75.0
準優勝
白石 修
45
40
85
8.0
77.0
第3位
川野 賢二
44
46
90
13.0
77.0

 

2016年 1月

◆月例杯A/HDCP別(~10)◆1月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
今鶴 太一
33
38
71
6.0
65.0
準優勝
野元 薫
34
39
73
4.0
69.0
第3位
今別府 正博
41
40
81
10.0
71.0

◆月例杯B/HDCP別(11~)◆1月3日(日)

 
氏名
OUT
IN

GROSS

HDCP
NET
優 勝
吉田 昭仁
47
42
89
14.0
75.0
準優勝
安藤 一博
45
45
90
14.0
76.0
第3位
森 正幸
46
43
89
12.0
77.0

 

   
 
="center" class="style37">HDCP
NET
優勝
松田 和弘
35
35
39
109
0.0
109.0
準優勝
柊﨑 啓蔵
37
38
40
115